vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

Dịch vụ

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị truyền động

- Thay thế thiết bị hãng SEW, ABB, PODEM

- Giám sát lắp đặt thiết bị.

- Đo đạc, tính toán chuyển đổi các thiết bị sang SEW-EURODRIVE

- Thiết kế, chế tạo cầu trục.

....