vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

HỘP GIẢM TỐC FLENDER LOẠI FZG/FSG

Giá bán: 0 ₫

HỘP GIẢM TỐC FLENDER TIÊU CHUẨN LOẠI FZG/FSG.

  • Hộp giảm tốc flender có dải moment : từ 3,100Nm - 1,400,000Nm
  • Có 23 sizes
  • dải tỉ số truyền i: từ 1.25 đến 450

Technical Data

 

elical gear units H

Bevel helical gear units B

No. of stages

 

1

2

3

4

2

3

4

Gear unit sizes

 

9

19

18

16

15

19

18

from ... to ...

 

3 ... 19

4 ... 22

5 ... 22

7 ... 22

4 ... 18

4 ... 22

5 ... 22

Range of transmission ratios i

 

1.25 ... 5.6

6.3 ... 28

25 ... 112

100 ... 450

5 ... 14

12.5 ... 90

80 ... 400

Torque range

(kNm)

2.9 ... 245

6.3 ... 458

11.6 ... 470

19.6 ...470

6.1 ... 230

5.5 ... 470

11.6 ... 470

Nominal power

(kW)

to 4 951

to 4 922

to 3 543

to 792

to 4 816

to 4 993

to 1 011