vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

KHỚP NỐI MỀM ELPEX -B

Giá bán: 0 ₫

KHỚP NỐI MỀM FLENDER LOẠI ELPEX - B.

Kích cỡ : có 15 size.

Dải moment khớp nối mềm flender loại Elpex - B : 24Nm - 14,500Nm.

Đường kính khớp nối mềm Elpex - B : 105mm - 630mm.

Ứng dụng của khớp nối Elpex - B:

- Trong vận hành đảo chiều.

- Dải nhiệt độ hoạt động 15oC - 70oC.