vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP ĐỘNG CƠ - HỘP GIẢM TỐC CHO DỰ ÁN TRẠM BƠM NHẤT TRAI THUỘC CÁC DỰ ÁN ADB5

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP ĐỘNG CƠ - HỘP GIẢM TỐC CHO DỰ ÁN TRẠM BƠM NHẤT TRAI THUỘC CÁC DỰ ÁN ADB5 Ngày 02/01/2015 tại văn phòng Công ty SEW-EURODRIVE PTE LTD Singapore đã diễn ra buổi lễ ký HD cung cấp động cơ và hộp giảm tốc hãng SEW-EURODRIVE cho dự án trạm bơm Nhất Trai thuộc khối các dự án ADB5 tại Việt nam.

Ngày 02/01/2015 tại văn phòng Công ty SEW-EURODRIVE PTE LTD Singapore đã diễn ra buổi lễ ký HD cung cấp động cơ và hộp giảm tốc hãng SEW-EURODRIVE cho dự án trạm bơm Nhất Trai thuộc khối các dự án ADB5 tại Việt nam.
Thành phần tham gia bao gồm:
- Ông NGUYỄN TRỌNG NAM - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BƠM HẢI DƯƠNG
- Ông THILO GRIM - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY SEW-EURODRIVE PTE LTD
- Ông NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Đại diện bán hàng của SEW-EURODRIVE cho dự án và các thành viên của hai bên.
Tổng giá trị hợp đồng tương đương 600,000 USD

http://www.cpo.vn/adb5_pr166/gioi-thieu-tieu-du-an-tram-bom-nhat-trai_gn256_n1817.aspx

(Nguồn cpo.vn)

Một số hình ảnh: