vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)

sew-eurodrive nhận giải thưởng cho sản phẩm mới, tại hội trợ hàng công nghiệp Hannover Đức.

sew-eurodrive nhận giải thưởng cho sản phẩm mới, tại hội trợ hàng công nghiệp Hannover Đức. sew-eurodrive nhận giải thưởng cho sản phẩm mới, tại hội trợ hàng công nghiệp Hannover Đức.

Sew-eurodrive vừa dành được giản thưởng "Nachhaltige Produktion Award". cho sản phẩm biến tần MOVI4R-U. giải thưởng được trao tại hội chợ công nghiệp Hanover.
các tiêu chí đánh giá:
- khả năng bảo tồn
- thân thiện môi trường
- công nghệ mới
- hiệu quả chi phí.